Tam, gdzie pieprz rośnie. Etiopia (II)

fot. M. Rosik Następnego przedpołudnia obieram wspomniany kierunek – Gonder. Umówioną wcześniej taksówką docieram do lotniska, na którym spędzić muszę niemal trzy godziny. Sam lot natomiast to nieco ponad pół godziny. Gonder, dawna stolica Etiopii, jest drugim co do wielkości miastem w kraju. Na przedmieściach nie różni się niczym od Lalibeli. Rzędy baraków i glinianych …

W krainie Kusz. Etiopia (I)

Kapłan Ortodoksyjnego Kościoła Etiopskiego Raj utracony przez grzech pierwszej pary ludzkiej trudno dziś zidentyfikować. Bóg wypędził zeń odzianych w skóry kobietę i mężczyznę, a przed zaryglowanymi na cztery spusty bramami postawił strażników – cherubów z połyskującymi mieczami. Eden zwany jest nieco romantycznie ogrodem czterech rzek. Dwie z nich to z pewnością Tygrys i Eufrat. Pomysłów …

Czy Żydzi i chrześcijanie potrzebują się nawzajem?

Chrześcijaństwo nie tylko wyrosło z pnia judaizmu – ono odnawia swoje w nim zakorzenienie. Pielęgnowanie tych korzeni oraz świadomość ich głębokości potrzebne są każdemu chrześcijaninowi, umocni wiarę i poczucie przynależności do ludu Bożego. Jan Grosfeld, profesor nauk społecznych, zajmując się żydowskimi wpływami na kształt cywilizacji europejskiej, wskazuje na ścisły związek chrześcijaństwa z tradycją judaistyczną. Na …

Złoty koniec!

W ostatnim dniu świętowania Złotego Jubileuszu Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, wdzięczni Duchowi Świętemu za to piękne dzieło, które wzbudził w Kościele, raz jeszcze przypomnijmy najważniejsze karty historii ruchu. Oby Pan prowadził nas dalej sobie tylko wiadomymi drogami! Czasy apostolskie Odchodząc do Ojca Jezus obiecuje apostołom, że ich przepowiadaniu towarzyszyć będą nadprzyrodzone znaki: „I rzekł do nich: …

Języki ognia

1 czerwca 2014 roku na stadionie olimpijskim w Rzymie dziesiątki tysięcy ludzi z całego świata modliło się w językach nad Ojcem Świętym. Franciszek ukląkł, opierając się o krzesło, i z pokorą skłonił głowę. Dwa tysiące lat wcześniej Paweł wkładał ręce na mieszkańców Efezu, którzy nawet nie słyszeli, że istnieje Duch Święty, a ci otrzymywali Bożą …

Raj – na ziemi czy w niebie?

W Starym Testamencie jednym z najbardziej nasyconych symboliką tekstów jest opowiadanie o rajskim ogrodzie (Rdz 2,4b-3,24), zwane niekiedy przez genologów biblijnym mitem o raju, z wyraźnym zaznaczeniem, że ten gatunek literacki odznacza się swoją specyfiką w zestawieniu z innymi mitami starożytnych kultur. W literaturze starożytnego Bliskiego Wschodu, a także na kartach dzieł pisanych starożytnych Greków pojawia …

Biblia pierwszego Kościoła

„Biblia pierwszego Kościoła” składa się z połączenia tłumaczenia Starego Testamentu przygotowanego w oparciu o przekład Septuaginty, czyli Biblii Greckiej Starego Testamentu, oraz przekładu Nowego Testamentu na język polski. Dzieła tego dokonał ks. prof. Remigiusz Popowski SDB. Połączenie obydwu części Biblii, Starego i Nowego Testamentu, jest w pełni uzasadnione, gdyż właśnie taką wersją posługiwali się chrześcijanie pierwszych wieków. To …

Świętość a skłonność do grzechu. Możliwa do przezwyciężenia?

Pewnie każdy z nas niejednokrotnie zastanawiał się nad tym, czym jest świętość. Pamiętam, gdy pewnego jesiennego dnia zauroczyła mnie „definicja” świętości, którą zaproponował skromny, starszy i doświadczony życiem kapłan. „Świętość to nic innego, jak ciągła świadomość obecności Bożej” – powiedział. Mrugnął figlarnie i dodał: „Naprawdę nic więcej nie trzeba!” W Uroczystość Wszystkich Świętych uświadamiam sobie, …

Przebaczenie – naiwność czy droga do uzdrowienia?

Mędrzec Syrach na dwa wieki przed Chrystusem pisał: „Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia” (Syr 28,3). Na kartach Ewangelii bardzo łatwo zauważymy pewien charakterystyczny rys działalności Jezusa. Jezus przebacza i uczy przebaczać. Do kobiety cudzołożnej powiedział: „Ja Ciebie nie potępiam” (J 8,11) i aby jej nie zawstydzić – pochylił …

Gorliwość

W konferencji wygłoszonej 23.09.2017 roku w Białymstoku z okazji świętowania 40-lecia Odnowy w Duchu Świętym w Archidiecezji Białostockiej, Diecezji Drohiczyńskiej i Łomżyńskiej usłyszycie świadectwa znane z innych nauczań. Tym razem zostały one wkomponowane w schemat czterech filarów, na których opiera się chrześcijańska gorliwość. Są nimi: nauka apostołów, wspólnota, Eucharystia i modlitwa (Dz 2,42). Zupełnie jak …

Dziewczyna z Nazaretu. Ewangelie o Maryi

Łaska jest pierwszym darem, jaki Maryja otrzymuje od Boga. Znajduje on swe potwierdzenie w słowach anioła: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30), a jeszcze pełniej w sformułowaniu kecharitomene, niezbyt precyzyjnie tłumaczonym przez polskie „pełna łaski” (Łk 1,28). Ten grecki imiesłów pochodzi od czasownika charitoo, który w całej Biblii występuje zaledwie trzy …

Rzeczy pierwsze. Charyzmaty – moje namaszczenie

fot. archiwum M. Rosik Konferencja w ramach Festiwalu „Odnowienie”, Wrocław 2017 Papież Franciszek podczas konferencji prasowej 28 lipca 2013 roku na pytanie jednego z dziennikarzy o Ruch Odnowy w Duchu Świętym odpowiedział: „Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych nie mogłem na nich patrzeć. Kiedyś powiedziałem o nich takie zdanie: Oni mylą celebrację liturgiczną ze szkołą …

Droga do Emaus (Łk 24,13-35)

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie …

Rozmowa przy studni

Polkowickie Święto Odnowy Charyzmatycznej Stosunki Samarytan i Żydów nie układały się najlepiej, gdy Jezus postanowił jedną ze swych pielgrzymek do Jerozolimy odbyć przez Samarię. W rzeczywistości większość wyznawców Jahwe mieszkających w Galilei, by udać się do Świętego Miasta, naddawało kilkadziesiąt kilometrów, wędrując najpierw na wybrzeże Morza Śródziemnego, następnie kierując się na południe wzdłuż brzegu i …