Kobieta w oczach Syracha (I)

Kobieta o obliczu niedźwiedzia, kobieta zwodnicza, kobieta przewrotna, kobieta przynosząca hańbę mężczyźnie… Autor księgi zanotował: „Nie podejrzewaj swej żony, byś nie nauczył jej złego postępowania przeciw sobie. Nie zaprzedawaj kobiecie swej duszy, by się nie wyniosła nad twoją władzę. Nie wychodź na spotkanie kobiety rozpustnej, byś nie wpadł w jej sidła. Nie wchodź w zażyłość …

Dzielna (II)

Poemat dotyczący dzielnej niewiasty może służyć jako podpowiedź dla mężczyzn, którzy chcą znaleźć idealną towarzyszkę życia. Autor Księgi Przysłów zanotował: „Sporządza sobie okrycia, jej szaty z bisioru i purpury. W bramie jej mąż szanowany, gdy wśród starszyzny kraju zasiądzie. Płótno wyrabia ona i sprzedaje, pasy dostarcza kupcowi. Siła i godność jej strojem, śmieje się do …

Dzielna (I)

Kolejna para, której przyglądamy się w „Biblijnych romansach… i nie tylko” to dzielna niewiasta i jej mąż, których historia opisana została w 31 rozdziale Księgi Przysłów. Autor księgi zanotował: „Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Ufa jej serce małżonka, któremu na zyskach nie zbywa. Nie czyni mu ona źle, ale dobrze przez wszystkie …

Ozeasz i Gomer (II)

Chciałoby się powiedzieć, że relacja Ozeasza i Gomer była pełna wzlotów i upadków, ale w tym wypadku to trudności wysuwają się na pierwszy plan. Wypowiedź Ozeasza wyjaśniająca symboliczne znaczenie jego małżeństwa (Oz 2,4-25) przyjmuje formę procesu sądowego, mającego doprowadzić do pojednania obu stron, z szeroko rozwiniętą częścią oskarżenia. Już na początku prezentacji tego fragmentu trzeba …

Gomer i Ozeasz (I)

Trudno uwierzyć, że ta historia wydarzyła się naprawdę. Czy Bóg rzeczywiście zaplanował małżeństwo Ozeasza i nierządnicy Gomer? Księgę Ozeasza wielu współczesnych biblistów uznaje za najstarszą księgę prorocką. Tezę taką potwierdzają zapisy Talmudu. Są oczywiście przeciwnicy takiego poglądu, jednak nie ulega wątpliwości, że w zbiorze Dwunastu Proroków Księga Ozeasza jest księgą programową, gdyż stanowi syntezę całego …

Maria Magdalena i Jezus (II)

Czas na kolejną odsłonę „Biblijnych romansów… i nie tylko” poświęconych relacji Jezusa i Marii Magdaleny. W dynamicznym dialogu z Jezusem Maria Magdalena rozpoznaje tożsamość Ogrodnika. Jan ukazuje poszukiwanie i rozpoznanie Jezusa zmartwychwstałego przez Marię Magdalenę na zasadzie procesu. Scena objawienia się Jezusa Marii została skomponowana z wielką pieczołowitością. Można wyróżnić w niej następujące elementy: Maria …

Maria z Magdalii i Jezus (I)

To najbardziej nietypowa para, o której powiemy w „Biblijnych romansach… i nie tylko”. Aby właściwie zinterpretować Jezusowy dialog z Marią Magdaleną, należy spojrzeć na całe opowiadanie przez pryzmat przytoczonego powyżej tekstu z Księgi Rodzaju. Jak wspomniano, wspólne motywy łączą obydwie narracje. Ich wydobycie i wyjaśnienie pozwala z dużą precyzją odczytać cel, jaki stawiał przed sobą …

Estera i Aswerus (II)

W „Biblijnych romansach… i nie tylko” wracamy do historii Estery i Aswerusa. We wstępie do Księgi Estery w Biblii Tysiąclecia czytamy: „Opowiadanie opiera się na faktach i realiach historycznych, lecz sposób ich zestawienia jest dowolny. Obok znacznie skróconej perspektywy historycznej (np. Mardocheusz przedstawiony jest jako jeden z uprowadzonych do niewoli przez Nabuchodonozora, musiałby mieć więc …

Estera i Aswerus (I)

W „Biblijnych romansach… i nie tylko” przenosimy się do Księgi Estery, by poznać historię miłości tytułowej bohaterki oraz króla Aswerusa. We wstępie do księgi w Biblii Tysiąclecia czytamy: „Jest to opis pewnego epizodu z życia dworskiego króla Ahaszwerosza (zwanego także Assuerusem, w formie greckiej Kserksesem), w którym zasadniczą rolę odgrywa Estera, młoda Izraelitka oraz jej …

Judyta i Holofernes (II)

Judyta i Holofernes to bardzo ciekawa biblijna para, której nie łączył romans, za to na pierwszy plan wysuwa się wyjątkowość kobiety. Judyta była przede wszystkim bardzo pomysłowa. We wstępie do Księgi Judyty w Biblii Tysiąclecia czytamy: „Analiza księgi wskazuje na dojrzałą myśl teologicznohistoryczną, zdradzającą już pewien wpływ apokaliptyki. Lud Boży potrafi zwyciężyć wszystkie kolejne ataki …

Judyta i Holofernes (I)

W „Biblijnych romansach… i nie tylko” poznamy kolejną parę, w historii której raczej nie dopatrzymy się miłości. Chodzi o Judytę i Holofernesa. Ważnym wątkiem w życiu Judyty było jej wdowieństwo. We wstępie do Księgi Judyty w Biblii Tysiąclecia czytamy: „Historyczne tło księgi stanowi wielki plan podboju świata, jaki powziął Nabuchodonozor przedstawiony jako król asyryjski. Po pokonaniu …

Sara i Tobiasz (III)

Tobiasz i Sara, bohaterowie, którym od dwóch tygodni przyglądamy się w „Biblijnych romansach… i nie tylko”, mogą stanowić wzór postępowania. Księga Tobiasza ma charakter dydaktyczny, dlatego też w jej bohaterach nie dopatrzymy się skazy. Dzieje się tak również dlatego, że była to księga pisana w czasie diaspory. We wstępie do księgi w Biblii Tysiąclecia czytamy: „Teologicznym …

Sara i Tobiasz (II)

Biblijna historia Tobiasza i Sary jest bardzo romantyczna i wzruszająca, ale nim nastąpił happy end, w ich życiu było sporo zawirowań. Przyczyną jednego z nich był Asmodeusz – duch komnaty nowożeńców. Na szczęście w walce dobra ze złem Asmodeusz nie miał szans. Wszystko za sprawą wysłannika Boga – Rafała, zwanego też Azariaszem. We wstępie do Księgi …

Sara i Tobiasz (I)

Tobiasz i Sara, biblijna para, której losy zostały opisane w Księdze Tobiasza, to zdecydowanie wzór do naśladowania. Nie ma tu kłótni, niedomówień i sytuacji pełnych napięcia, ale miłość i oddanie Bogu. We wstępie do księgi w Biblii Tysiąclecia czytamy: „Księga ta zawiera opowiadanie o pewnej rodzinie izraelskiej z pokolenia Neftalego, uprowadzonej do niewoli do Niniwy, …

Żony króla Dawida (III)

Droga króla Dawida była bardzo kręta, a jego życie, nie tylko uczuciowe, dość skomplikowane. To człowiek, w którym święty zmaga się z grzesznikiem. Postępek króla Dawida dopuszczającego się grzechu z Batszebą, podczas gdy jej mąż walczył w Rabba, został surowo ukarany, a Pan skierował do niego pełne wyrzutu słowa przez proroka Natana: „Czemu zlekceważyłeś słowo …