Samarytanin – optyka miłosierdzia

Z powodów znaczących różnic religijnych, wielu Żydów, zmierzając do Jerozolimy w związku ze świętami zobowiązującymi do pielgrzymki do świętego miasta, świadomie omijało osady Samarytan. Wrogość pomiędzy dwiema grupami etnicznymi stała się wręcz przysłowiowa, gdyż ukuto powiedzenie, które głosi: „Ten, kto je chleb Samarytan jest równy temu, który je wieprzowinę”. Z tego powodu Żydzi unikali nawet …

Oddał ducha?– refleksja biblijno-meteorologiczna

  Niektórzy ze świadków ukrzyżowania błędnie interpretują okrzyk jako wołanie skierowane do proroka Eliasza. Dzieje się tak zapewne z powodu podobieństwa fonetycznego imienia Eliasza i rzeczownika „Bóg” z zaimkiem dzierżawczym „mój”. Zwrot „oddać ducha” został wykorzystany przez ewangelistę, gdyż pragnie on ukazać na zasadzie kontrastu początek i koniec publicznej działalności Jezusa. Po pojawieniu się Eliasza …

Wie sieht der Tempel von Herodes aus?

Im achtzehnten Jahr seiner Herrschaft entschied sich Herodes, den vorhandenen Tempelkomplex zu rekonstruieren. Es war seine wichtigste, obwohl nicht einzige architektonische Idee. Flavius Josephus berichtet, dass Herodes es mit eigenen Mitteln vollziehen wollte und dass es das wunderbarste, da viel größere und höhere Heiligtum sein sollte. Es sollte auch das Werk sein, das alle anderen …

Nadanie prymatu (J 21, 15-19)

A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje!» 16 I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię …

SZAWEŁ Z TARSU SPOTYKA CHRYSTUSA

Szaweł w młodym wieku został wysłany z rodzinnego Tarsu w Cylicji do Jerozolimy, by tam pobierać nauki w szkole znakomitego rabbiego Gamaliea I. To właśnie Gamalielowi przypisywane są słowa: „Znajdź sobie nauczyciela, a będziesz się trzymał z dala od spraw wątpliwych”. Jak w każdej rabinackiej szkole, Szaweł dużo czasu poświęcać musiał na kształcenie się w …

JEZUS SPOTYKA SYROFENICJANKĘ

  Pewnego dnia Jezus wybrał się do Fenicji: „Wybrał się stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, lecz nie mógł pozostać w ukryciu” (Mk 7,24). Ewangelista dodaje: „Wnet bowiem usłyszała o Nim kobieta” (Mk 7,25). Właśnie owo „wnet” czy „natychmiast” podkreśla …

NIKODEM SPOTYKA JEZUSA

  Nikodemowy świat stanął na głowie. Do chwili spotkania z Jezusem Nikodem był pewien, że jedynie dobrymi uczynkami zaskarbić można sobie miłość Boga. Od nocnej rozmowy z Galilejczykiem wiedział, że Bóg kocha ludzi za darmo, a na tę miłość odpowiedzieć należy szlachetnym postępowaniem. Dotychczas myślał według schematu: najpierw dobre uczynki, potem Boża miłość. Od pamiętnej …

Nielitościwy dłużnik

  Pewnemu człowiekowi darowano olbrzymi dług, on jednak nie chciał darować niewielkiej kwoty swojemu dłużnikowi. Wówczas „pan wezwał przed siebie swojego sługę i rzekł mu: Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony …

Apokalipsa – księga o miłości i zbawieniu

Apokalipsa, ostatnia księga całej Biblii, jest prawdopodobnie najtrudniejszą księgą w kanonie. Jej tytuł oznacza tyle co „objawienie”. Nie chodzi jednak o przewidywanie strasznych kataklizmów, które mają dotknąć ziemię. Chodzi o objawienie Bożej miłości i cudownego planu zbawienia, który zrealizuje się w Kościele. Listen to Apokalipsa – księga o miłości i zbawieniu # ks. Mariusz Rosik …

Dlaczego i jak miłować nieprzyjaciół?

Można by powiedzieć, że niewiele różni się Jezusowe sformułowanie złotej zasady od zapisu Starego Przymierza, gdyby nie kontekst. Jezus stwierdza, że prosta wzajemność, dobro za dobro, funkcjonuje także pomiędzy grzesznikami! Trzeba raczej przypatrzeć się Ojcu niebieskiemu, który sprawia, że słońce Jego świeci nad złymi i nad dobrymi i zsyła deszcz na sprawiedliwych i grzeszników. Podobny …

Czy Bóg milczy wobec cierpienia?

11 września 2001 roku to kolejna cezura w historii świata. Dodajmy: cierpiącego świata. Tysiące świadków tamtych wydarzeń jeszcze dziś, gdy zamkną oczy, widzą w pamięci ludzkie postacie wyskakujące z okien wież World Trade Center na pewną śmierć i czują smak pyłu, który przedostał się do ust po zawaleniu się obydwu budynków. Niedługo po tych wydarzeniach …

Dlaczego mamy wziąć swój krzyż, aby naśladować Jezusa?

W Mowie Misyjnej Jezus wzywa swych uczniów: „Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien” (Mt 10, 38). Logion ten pojawia się w Ewangeliach sześciokrotnie (w różnych sformułowaniach), zawsze w takim samym kontekście: zapowiedzi prześladowań z powodu głoszenia dobrej nowiny. Czym jest krzyż, do którego podjęcia zachęca Jezus? Jak właściwie …

Dlaczego Syn Człowieczy musiał cierpieć i umrzeć?

Biblijny mit o rajskim ogrodzie równie jasno ukazuje, iż pierwsze nieposłuszeństwo wobec Stwórcy było absolutnie najgorszą decyzją, jaką kiedykolwiek podjął człowiek. Decyzja ta musi zostać ukarana. Karę przyjmuje na siebie sam Bóg w Osobie swojego Syna. Na kilka wieków przed Chrystusem w proroczych słowach zapowiadał to Izajasz: On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze …

Dlaczego w Starym Testamencie jest tyle przemocy?

Niekiedy kłopotu nastręczają pewne wzmianki Biblii, które sugerują jakoby Bóg wzywał do zła lub zsyłał je na naród wybrany lub narody ościenne. Zapisy te sięgają czasów (lub je odwzorowują), w których Izraelici wszystko, co się wydarzało przypisywali Bogu. W najstarszych formach religijności Izraela Bogu przypisywano więc zarówno dobro, jak i zło, dopiero z czasem – …

Jak czytać Pismo Święte?

fot. M. Rosik Nie ulega wątpliwości, że Biblia jest najbardziej poczytną książką świata. Faktycznie jest ona zbiorem ksiąg, które powstawały na przestrzeni ponad tysiąca lat. Księga ta rodziła się w kulturze zupełnie innej od kultury zachodniej i w mentalności odmiennej niż ta, która została ukształtowana przez wzorce filozoficznej myśli Grecji i prawniczej myśli Rzymu. Cezary …