Książki

W poniższej zakładce znajdziecie Państwo informacje o książkach autorstwa ks. Mariusza Rosika. Zazwyczaj będzie to krótka ich charakterystyka połączona ze spisem treści, czasem jednak pojawią się także recenzje prezentowanych publikacji, a także polecenie wspaniałych opracowań do koniecznej lektury każdego z czytelników, który chciałby coraz głębiej rozumieć prawdy wiary. Bo przecież wiara domaga się rozumienia,  w myśl zasady „fides quaerens intellectum”.

Gesù e il Giudaismo

Książki

Gesù e il giudaismo Passando oltre il confine Serramazzoni 2006, ss.135   Opis Czytelnik ewangelii i innych pism Nowego Testamentu zdaje sobie sprawę, że księgi te nie powstały w oderwaniu od świata religii żydowskiej I w. po Chr. Środowisko judaizmu stanowi historyczne tło Nowego Przymierza; tło, którego w chrześcijańskich badaniach biblijnych zbagatelizować nie można. Prezentacja…

Czytaj dalej »

Na granicy światła

Książki

Na granicy światła Biblijne wątki „Wiedzy krzyża” Edyty Stein TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2005, ss. 168 Opis Przedmiotem analiz autora są biblijne cytaty i motywy wykorzystane przez Edytę Stein w jej kluczowym dziele „Kreuzeswiessenschaft”. Najpierw dokonuje interpretacji egzegetycznej tych tekstów, a następnie wskazuje na ich interpretację u Stein. Do badanych tekstów należą: Ciasna…

Czytaj dalej »

Ze wzgórz Samarii

Książki

Ze wzgórz Samarii TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2005, ss. 166 Opis Książka ma za podstawę Jezusową przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, która stała się dla autora okazją do nakreślenia szerokiej perspektywy poruszanych w niej zagadnień i wątków. Autor ukazuje najpierw Samarię jako krainę geograficzną i relacjonuje historię Samarytan; ukazuje także Jerozolimę i Jerycho, o…

Czytaj dalej »

Jezus a judaizm w świetle Ewangelii według św. Marka

Książki

Jezus a judaizm w świetle Ewangelii według św. Marka Rozprawy i Studia Biblijne 15 red. serii: W. Chrostowski VOCATIO, Warszawa 2004, ss. 693   Opis Autor rozprawy stawia przed sobą cel, którym jest przebadanie stosunku Jezusa, a dokładniej Jego postawy i nauczania, do instytucji, praktyk i wierzeń judaizmu Jego czasów. Na osobę Jezusa patrzy oczyma…

Czytaj dalej »

Spacer po Bożym Ogrodzie

Książki

Spacer po Bożym Ogrodzie Dziesięć reguł studium Biblii Biblioteka „Życia Konsekrowanego” 4 red. serii: J. Tupikowski Warszawa-Wrocław 2004, ss. 87   Opis W 1799 roku od egipskiego brzegu odpływał okręt a Napoleonem i jego oficerami na pokładzie. Rok wcześniej cesarz przybył do Egiptu ze swoim wojskiem, zamierzając zdobyć go dla Francji. Jego misja jednak skończyła…

Czytaj dalej »

Światło Dnia Trzeciego

Książki

Światło dnia trzeciego. Biblijne relacje o otwartym grobie i chrystofaniach TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2004, ss.168   Opis Książka zawiera analizy egzegetyczne i interpretacje teologiczne opowiadań o pustym grobie i ukazaniach się Jezusa Zmartwychwstałego. Materiał ułożony został według przyjmowanego we współczesnych badaniach porządku chronologicznego. Autor poddaje analizie następujące narracje: Mk 16,1-8; Mt 28,1-10;…

Czytaj dalej »

Jezus i jego misja

Książki

Jezus i jego misja W kręgu orędzia Ewangelii synoptycznych Studia Biblica 5 red. serii: H. Witczyk Instytut Teologii Biblijnej VERBUM Kielce 2003, ss. 298   Opis Książka składa się z czterech zasadniczych części, przedstawiających kolejno: Ewangelię Dziecięctwa, nauczanie, działalność taumaturgiczną Jezusa oraz wydarzenia związane z Jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Proponowana konstrukcja książki nie oznacza,…

Czytaj dalej »

Judaizm u początków ery chrześcijańskiej

Książki

Judaizm u początków ery chrześcijańskiej Rozprawy Naukowe 46 red. serii: I. Dec TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2003, ss. 195 Opis W książce autor postawił sobie pytanie o kształt i funkcjonowanie instytucji związanych z judaizmem czasów Jezusa, nie pomijając przy tym zasadniczych wierzeń i zwyczajów żydowskich. Określenie „era chrześcijańska”, użyte w tytule, nie odsyła…

Czytaj dalej »

Wielka tajemnica wiary

Książki

Wielka tajemnica wiary Refleksje o znaczeniu Mszy świętej Par. św. Kazimierza Królewicza Wrocław 2002, ss. 20 Opis Sakrament – jak mówi najbardziej powszechne dziś określenie – jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski. Za pomocą znaków (gestów i czynności) i słów człowiek w sposób pewny łączy się z Bogiem. Człowiek przyjmujący sakrament ma pewność, że spotkał Boga…

Czytaj dalej »

Ku radykalizmowi Ewangelii

Książki

Ku radykalizmowi Ewangelii Studium nad wspólnymi logiami Jezusa w Ewangeliach według św. Mateusza i św. Marka Drukarnia Naukowa Polskiej Akademii Nauk Wrocław 2000, ss. 188 Opis Książka stanowi studium porównawcze wypowiedzi Jezusa zawartych w jedenastu, wspólnych dla Mateusza i Marka, a pominiętych przez Łukasza (i Jana), perykopach. Należą do nich: sprawa czystości (Mk 7,1-23; Mt…

Czytaj dalej »