Strona z Pisma Świętego

Cezary z Arles, biskup żyjący w V wieku, pytał:
„Co wydaje się Wam większe i bardziej znamienite: słowo Boga czy Ciało Chrystusa? Jeśli chcecie na to pytanie udzielić poprawnej odpowiedzi, musicie odrzec, że słowo Boga nie jest w niczym mniejsze od Ciała Chrystusa. A zatem z taką samą dbałością, z jaką przyjmujemy Ciało Chrystusa, uważając, by żadna jego cząstka nie upadła na ziemię, tak samo powinniśmy starać się, by nasze dusze nie utraciły danego nam Słowa Boga, błędnie sądząc, że mówimy lub myślimy o czymś zupełnie innym. Ten, kto słucha niedbale słowa Boga, jest winien w takim samym stopniu, jak ów, który przez beztroskę dopuszcza tego, by ciało Chrystusa upadło na ziemię” (Kazanie 300, 2).
Nie pozwólmy więc, by choć jedno słowo Boga upadło na ziemię! Chyba, że będzie to żyzna gleba naszych serc.

Szatan zbuntowany i nawrócony – czyli słów kilka o apokatastazie

Strona z Pisma Świętego

Wielu ludzi uważających się za chrześcijan nurtuje problem pogodzenia wszechogarniającej miłości Boga i Jego miłosierdzia z istnieniem piekła. Stąd rodzą się pytania: „Jak można pogodzić istnienie piekła z nauką o miłosierdziu Bożym? Czy piekło nie jest zaprzeczeniem prawdy, że Bóg w Chrystusie zbawił wszystkich ludzi? Czy stworzenie istot, których losem ma być piekło, nie jest…

Czytaj dalej »

Królestwo niebieskie

Strona z Pisma Świętego

Wypowiedź dla Tygodnika „Niedziela” (26.01.2020) Idea królestwa Bożego zakotwiczona jest w Starym Testamencie. Od czasów ustanowienia monarchii w narodzie wybranym (Xi wiek przed Chr.) Izraelici widzieli w ziemskim królu przedstawiciela samego Boga, który jest Królem ich teokratycznego państwa i całego świata. Z biegiem czasu idea panowania Boga nad światem nabrała rysów eschatologicznych. Choć Bóg już…

Czytaj dalej »

Tylko dla zapaleńców! Cytata Ewangelii

Strefa Biblii, Strona z Pisma Świętego

Sławomir Snela, absolwent Podyplomowych Studiów Biblijnych przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, podjął się dzieła niezwykle żmudnego, by nie powiedzieć – karkołomnego. Przygotował zestawienie pełnego tekstu wszystkich Ewangelii (w języku polskim i greckim) i ułożył perykopy – jeśli było to możliwe – w porządku chronologicznym. Praca liczy niemal 1000 stron! Komparatywna cytata Ewangelii to jednokrotne…

Czytaj dalej »