Strona z Pisma Świętego

Cezary z Arles, biskup żyjący w V wieku, pytał:
„Co wydaje się Wam większe i bardziej znamienite: słowo Boga czy Ciało Chrystusa? Jeśli chcecie na to pytanie udzielić poprawnej odpowiedzi, musicie odrzec, że słowo Boga nie jest w niczym mniejsze od Ciała Chrystusa. A zatem z taką samą dbałością, z jaką przyjmujemy Ciało Chrystusa, uważając, by żadna jego cząstka nie upadła na ziemię, tak samo powinniśmy starać się, by nasze dusze nie utraciły danego nam Słowa Boga, błędnie sądząc, że mówimy lub myślimy o czymś zupełnie innym. Ten, kto słucha niedbale słowa Boga, jest winien w takim samym stopniu, jak ów, który przez beztroskę dopuszcza tego, by ciało Chrystusa upadło na ziemię” (Kazanie 300, 2).
Nie pozwólmy więc, by choć jedno słowo Boga upadło na ziemię! Chyba, że będzie to żyzna gleba naszych serc.

Kiedy zakończyła się Ostatnia Wieczerza? Polemizując z tezą S. Hahna

Strefa Biblii, Strona z Pisma Świętego

Na polskim rynku wydawniczym ukazała się niedawno kolejna pozycja Scotta Hahna, zatytułowana Czwarty kielich. Odkrywanie tajemnicy Ostatniej Wieczerzy i krzyża[1]. Książka jest próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy przerwał rytuał i nie podał uczniom ostatniego kielicha wina. Jak należy rozumieć Jezusowe wyznanie: „Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił [napoju] z…

Czytaj dalej »

Biblijna litania do Najświętszego Imienia Miriam

Strona z Pisma Świętego

Zamieszczamy litanię do prywatnego odmawiania LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA MIRIAM Kyrie, elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson! Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Miriam, Dziewczyno z Nazaretu, módl się za nami, Miriam, Oblubienico…

Czytaj dalej »

Symbole ewangelistów

Strefa Biblii, Strona z Pisma Świętego

Tradycja chrześcijańska przypisała czterem ewangelistom symboliczne postacie. Mateusz oznaczany jest ludzką twarzą, Marek – postacią lwa, Łukasz – wołu, Jana natomiast symbolizuje orzeł. Symbole zaczerpnięte zostały z Apokalipsy, w której Jan opisuje wizję czterech istot stojących przed tronem Boga: „Zwierzę pierwsze podobne do lwa. Zwierzę drugie podobne do wołu. Zwierzę trzecie mające jakby twarz ludzką…

Czytaj dalej »

Pachamama i Psalmy

Strefa Biblii, Strona z Pisma Świętego

Zainteresowały mnie dziś niektóre wpisy na fb, więc postanowiłem wszcząć poszukiwania! A jakże! Autor Psalmu 96 zapewnia, że „wszyscy bogowie pogan to nicość”: kol elohe ha-ammim elilim (Biblia Tysiąclecia tłumaczy: „ułuda”, Ps 96,5). Hebrajskie elilim (nicość) stoi w jawnym kontraście z Elohim (Bóg). Owa „nicość” jednak w przekładzie greckim Septuaginty przyjmuje imię demona: pantes hoi theoi…

Czytaj dalej »