Strona z Pisma Świętego

Cezary z Arles, biskup żyjący w V wieku, pytał:
„Co wydaje się Wam większe i bardziej znamienite: słowo Boga czy Ciało Chrystusa? Jeśli chcecie na to pytanie udzielić poprawnej odpowiedzi, musicie odrzec, że słowo Boga nie jest w niczym mniejsze od Ciała Chrystusa. A zatem z taką samą dbałością, z jaką przyjmujemy Ciało Chrystusa, uważając, by żadna jego cząstka nie upadła na ziemię, tak samo powinniśmy starać się, by nasze dusze nie utraciły danego nam Słowa Boga, błędnie sądząc, że mówimy lub myślimy o czymś zupełnie innym. Ten, kto słucha niedbale słowa Boga, jest winien w takim samym stopniu, jak ów, który przez beztroskę dopuszcza tego, by ciało Chrystusa upadło na ziemię” (Kazanie 300, 2).
Nie pozwólmy więc, by choć jedno słowo Boga upadło na ziemię! Chyba, że będzie to żyzna gleba naszych serc.

Piotr. Miłość silniejsza niż lęk (II)

Strefa Biblii, Strona z Pisma Świętego

Fontana di Trevi, Rzym (fot. M.Rosik) Pierwszy papież, wokół którego niczym na skale budowana jest wspólnota Kościoła, boi się, że nie ma wystarczająco szerokiego serca, by przebaczać niesfornym wierzącym. Piotr nie wypadłby chyba korzystnie na fotografii, na której ze strapioną miną zadaje Jezusowi pytanie: „Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat zgrzeszy przeciw mnie?…

Czytaj dalej »

Piotr. Miłość silniejsza niż lęk (I)

Strefa Biblii, Strona z Pisma Świętego

Via di Conciliazione, Rzym (fot. M. Rosik) W Talmudzie mówi się, że kto nie widział Jeziora Galilejskiego, nie widział w życiu niczego pięknego. To nic, że to samo zdanie Talmud powtarza w odniesieniu do Jerozolimy. Widocznie jezioro i miasto są równie piękne. Każde na swój sposób. Cicha muzyka fal złączona z harmonią szeleszczących trzcin znakomicie oddaje…

Czytaj dalej »

Biblia o modlitwie za zmarłych

Strefa Biblii, Strona z Pisma Świętego

Cmentarz żydowski we Wrocławiu, ul. Ślężna (fot. M. Rosik) Kiedy w listopadzie, pełni zadumy, której sprzyja jesienny klimat, odwiedzamy groby drogich zmarłych, często z naszych ust płynie do niebios gorąca modlitwa o ich zbawienie. Również w tej intencji najczęściej zamawiana jest przez wiernych Eucharystia. A nagrobne płyty zdobią trzy tajemnicze litery: R.I.P. To skrót od Requiescat…

Czytaj dalej »

Paweł. Oślepiony, aby widzieć (II)

Strefa Biblii, Strona z Pisma Świętego

W drodze do Damaszku Pawłowi towarzyszyli przypuszczalnie strażnicy i funkcjonariusze Wysokiej Rady. Była to zapewne większa ilość osób, skoro ich celem było uwięzienie chrześcijan, jednak nie znamy dokładnej liczby. Pomiędzy trzema relacjami o wydarzeniu damasceńskim istnieją pewne różnice w przedstawieniu wizji i audycji, którą mieli towarzysze Pawła. Według pierwszej relacji, osoby te „słyszały głos, lecz…

Czytaj dalej »

Paweł. Oślepiony, aby widzieć (I)

Strefa Biblii, Strona z Pisma Świętego

Na Szetlandach (fot. M. Rosik) Szaweł w młodym wieku został wysłany z rodzinnego Tarsu w Cylicji do Jerozolimy, by tam pobierać nauki w szkole znakomitego rabbiego Gamaliea I. To właśnie Gamalielowi przypisywane są słowa: „Znajdź sobie nauczyciela, a będziesz się trzymał z dala od spraw wątpliwych”. Jak w każdej rabinackiej szkole, Szaweł dużo czasu poświęcać…

Czytaj dalej »

Syrofenicjanka. Kobieta o jasnym spojrzeniu (II)

Strefa Biblii, Strona z Pisma Świętego

Na targu w Sydonie (fot. M. Rosik) Psy w starożytnym Izraelu uważane były za zwierzęta nieczyste, gdyż szukając pożywienia, miały kontakt z rzeczami nieczystymi. Niedopuszczalne było na przykład wpuszczenie do domu psa, który wcześniej mógł błąkać się po cmentarzu, dotykając grobów. Wówczas wszystkie sprzęty dotknięte przez psa stawały się nieczyste rytualnie. Czasami pożywienie pozbawione wartości…

Czytaj dalej »

Syrofenicjanka. Kobieta o jasnym spojrzeniu (I)

Strefa Biblii, Strona z Pisma Świętego

U wybrzeży Fenicji (fot. M. Rosik) Starożytny świat ma Fenicji wiele do zawdzięczenia. Grecy przypisują wprowadzenie ich alfabetu Kadmusowi, synowi fenickiego króla Tyru. Niektórzy są przekonani, że nazwa kontynentu – Europy – pochodzi od imienia siostry wspomnianego Kadmusa. Fortunę fenickim miastom przyniosła purpura, ślicznie barwiony i niezwykle drogi materiał, który noszono w starożytnych pałacach. Mówi…

Czytaj dalej »

Samarytanka. Sztuka zaczynania od nowa (II)

Strefa Biblii, Strona z Pisma Świętego

W dialogu z Samarytanką Jezus przyznaje wprost, że jest Mesjaszem. Na szczere wyznanie kobiety „Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko” (J 4,25), Jezus z rozbrajającą szczerością, nie pozostawiającą miejsca na wątpliwość, stwierdza: „Jestem nim Ja, który z tobą mówię” (J 4,26). Aby ułatwić czytelnikowi połapanie się w zawiłościach…

Czytaj dalej »

Samarytanka. Sztuka zaczynania od nowa (I)

Strefa Biblii, Strona z Pisma Świętego

W Sychem (arch. M. Rosik) Stosunki Samarytan i Żydów nie układały się najlepiej, gdy Jezus postanowił jedną ze swych pielgrzymek do Jerozolimy odbyć przez Samarię. W rzeczywistości większość wyznawców Jahwe mieszkających w Galilei, by udać się do Świętego Miasta, naddawało kilkadziesiąt kilometrów, wędrując najpierw na wybrzeże Morza Śródziemnego, następnie kierując się na południe wzdłuż brzegu…

Czytaj dalej »

Nikodem. Świat postawiony na głowie (II)

Strefa Biblii, Strona z Pisma Świętego

Przy Ścianie Płaczu (arch. M. Rosik) Nikodema, który pod rozgwieżdżonym niebem Jerozolimy pojawił się przed Jezusem, cechował typowo faryzejski sposób myślenia. Ten grzeszny (jak każdy człowiek) i poszukujący Boga przywódca narodu izraelskiego znał na pamięć wszystkie przykazania Tory i dokładał wszelkich starań, aby żadnego z nich nie przekroczyć. Świadomy swej słabości i poszukujący Tego, który…

Czytaj dalej »