Kazanie na górze – czy Jezus znosi Prawo? (1)

W Kazaniu na Górze Mateusz bez wątpienia nawiązuje do góry Synaj, na której Mojżesz otrzymał od Boga Prawo Starego Testamentu. Czy Jezus przyszedł, aby znieść to Prawo? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_mowa_ponadczasowa1.mp3

Kazanie na górze – czy Jezus znosi Prawo? (2)

Ewangelista Mateusz postanowił ukazać Jezusa jako nowego Mojżesza. Jak niegdyś Mojżesz przyniósł Dekalog, tak teraz Jezus przynosi przykazanie miłości bliźniego posunięte do miłości nieprzyjaciół. Czy jednak Jezus znosi Prawo? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_mowa_ponadczasowa2.mp3

Niebo – miejsce dla naiwnych? (1)

Maxence van der Meersch, autor książki Ciała i dusze, napisał: Człowiek godzi się na to, że dalej nie ma nic, kiedy myśli o sobie. Ale nigdy nie może na to przystać, kiedy chodzi o tych, w których dojrzał blask piękna, dobra, o tych, których kochał. Z pewnością prawdą jest, że człowiek nigdy nie chciałby utracić …

Niebo – miejsce dla naiwnych? (2)

Szczęście ma nie tylko wymiar doczesny. Sięga poza granice naszego ziemskiego życia. Dlatego św. Paweł zauważa: „Gdybyśmy tylko w tym życiu nadzieję pokładali w Chrystusie, bylibyśmy bardziej od innych godni politowania”. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_niebo2.mp3

Niebo – miejsce dla naiwnych? (3)

Søren Kierkegaard u schyłku swych lat wyznał: „Całe życie spędziłem na poszukiwaniu prawdy. Teraz dochodzę do przekonania, że lepiej byłoby je poświęcić na czynienie dobra”. Kierkegaard zdał sobie sprawę z prawdy oczywistej: że tak naprawdę, życie ludzkie jest krótkie. Może zgasnąć zupełnie nieoczekiwanie, tak jak gaśnie zdmuchnięty podmuchem wiatru płomień. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w …

Niebo – miejsce dla naiwnych? (4)

U schyłku swych lat, w jesień swojego życia, laureat literackiej nagrody Nobla z 1982 roku Gabriel Garcia Marquez, pisał: „Jeśliby Bóg zapomniał przez chwilę, że jestem marionetką i podarował mi odrobinę życia, wykorzystałbym ten czas najlepiej jak potrafię. Prawdopodobnie nie powiedziałbym wszystkiego, o czym myślę, ale na pewno przemyślałbym wszystko, co powiedziałem. Oceniałbym rzeczy nie …

Piekło – aż takie straszne? (1)

  Są trzy rzeczy ostateczne: śmierć, sąd Boży, niebo albo piekło. Śmierć duchowa – co to takiego? Kiedy o komu zagraża? I w jaki sposób łączy się z piekłem? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska.   http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_pieklo1.mp3

Piekło – aż takie straszne? (2)

Jezus przestrzegał przed piekłem. Porównywał je do Doliny Gehenny, jerozolimskiego śmietniska, w którym wiecznie płonął ogień. Czy Bóg wrzuca grzeszników do piekła czy może idą tam na własną prośbę? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_pieklo2.mp3

Piekło – aż takie straszne? (3)

Kościół nigdy nie wypowiedział się na temat tego, czy ktoś jest potępiony. Wiemy tylko o zbawionych. Czy więc może okazać się, że przy końcu czasów piekło będzie puste? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_pieklo3.mp3

Genealogia Jezusa – fakty czy mity?

W Mateuszowej genealogii Jezusa pojawiają się cztery kobiety. To coś niespotykanego w żydowskich rodowodach. Dlaczego ewangelista o nich wspomina? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_zawile_genealogie.mp3  

Mowa misyjna – czy wciąż aktualna?

Dzielenie się wiarą cechuje pewien paradoks. Wiara dzielona z innymi rośnie nie tylko w słuchaczach, ale także w nas samych. Świadectwo składane przed innymi buduje naszą osobistą wiarę. O tym paradoksie, jakiego doświadczają chrześcijanie, pod koniec II wieku pisał pewien wyznawca Chrystusa do Diogneta: „Posyła się ich na śmierć, a oni w niej otrzymują życie. …

Mowa misyjna – chrześcijanin wobec prześladowań

  Czterdzieści dni po zmartwychwstaniu, zanim Chrystus ze stoków Góry Oliwnej, z której rozciąga się zachwycająca panorama Jeruzalem ziemskiego został uniesiony do Jeruzalem niebieskiego, pouczał swoich uczniów: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8). Ta obietnica …

Pościć czy nie pościć? Dylematy wierzącego

Czy post ma dziś jeszcze jakąś wartość? Czym różni się od diety? Jakie intencje winny mu towarzyszyć? To tylko niektóre z dylematów wierzącego, dotyczące postu.. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/2014_03_06_Poscic_czy_nie_poscic.mp3

Fałszywi prorocy – czy działają także dziś?

Prorok Amos był zwykłym pasterzem i hodowcą owiec. W wolnych chwilach pielęgnował również drzewa figowe. Na osiem wieków przed Chrystusem Bóg skierował do niego swe słowo. W dzisiejszym I czytaniu Amos zwierzał się nam: „wziął mnie Pan i rzekł do mnie: Idź, prorokuj do narodu mego izraelskiego”. Na wypełnianie tej prorockiej misji wysyłał również Jezus …

Córka Syrofenicjanki – egzorcyzm na odległość?

Jezus miał władzę nad złymi duchami. Wcale nie musiał widzieć osób, które uwalniał. Rozkazywał demonom na odległość, a te były mu posłuszne. Nawet jeśli nękały pogan. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/2014_03_20_Corka_Syrofenicjanki.mp3