Był umarły, a ożył. Dowody?

  W wielkanocny poranek najpierw kobiety, a potem apostołowie odnaleźli pusty grób Jezusa. Jakie są współczesne argumenty za zmartwychwstaniem? Czy więcej przemawia za czy przeciw niemu? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska.   http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_prawdziwie_zmartwychwstal.mp3

O niewiernym, który przysporzył nam wiary

Tomasza nazywamy niewiernym, ale to przecież on przez swój sceptycyzm dostarczył ważnych argumentów do wiary w Zmartwychwstałego. Jakie są jego zasługi? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_pozytywny_niedowiarek.mp3

Chrześcijanin bez grosza przy duszy?

Czy chrześcijanin może być bogaty? Czy Jezus nie mówił o błogosławionych ubogich? I co to znaczy, aby pozyskiwać sobie przyjaciół niegodziwą mamoną? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_ogolocony_chrzescijanin.mp3

Kłopoty z tłumaczeniem Biblii. Dlaczego?

  Biblia powstała w trzech językach. Dziś przetłumaczono ją na tysiące języków i dialektów. Jednak każde tłumaczenie jest już swoistą interpretacją tekstu natchnionego. Dlaczego? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska.   http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_niejasne_tlumaczenie.mp3

Jezusowe nieporozumienia z Matką?

Pierwszy cud Jezusa – przemiana wody w wino – wydaje się łączyć z nieporozumieniem pomiędzy Jezusem i Jego Matką. Czy rzeczywiście miało ono miejsce? A może jest pomysłem ewangelisty? Jaką pełni rolę w całości narracji? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_matka_rozumie.mp3

Jezus – człowiek wewnętrznie scalony

Karol Jung twierdził, że nerwica to stan wojny z samym sobą i świadczy ona o braku wewnętrznej jedności w człowieku. Innym przejawem braku tej jedności jest życie w poczuciu winy. Jezus nie miał grzechu. Czy był człowiekiem scalonym? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_Jezus-czlowiek.mp3

Jeden w Trójcy – jak to możliwe?

fot. M. Rosik Przy wejściu do Kaplicy Sykstyńskiej, która porywa w świat fresków Michała Anioła, Ojciec Święty stawiał sobie pytanie o Boga, na które w „Tryptyku Rzymskim” dawał zagadkową odpowiedź: „Kim jest On? Jest jak gdyby niewysłowiona przestrzeń, która wszystko ogarnia”. „Niewysłowiona przestrzeń” – mówi o Bogu Jan Paweł II – dodając przy tym Pawłowe: …

Dzieci w oczach Jezusa – kim są?

Naturalną cechą dziecka jest to, że ufa swojemu ojcu. Ufać ojcu, to znaczy mieć w nim nadzieję. Hemingway pisał kiedyś: Głupio jest nie mieć nadziei. A poza tym to chyba grzech. Człowieka można zniszczyć, ale nie można pokonać. Bądź więc nieustraszony i ufny. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_mali_rozrabiacy.mp3

Józef – bohater czy tchórz? (1)

Zwolennikom fabularnych filmów, barwnie ukazujących wydarzenia związane z narodzinami Jezusa, zwłaszcza oburzenie mieszkańców Nazaretu faktem, iż Maryja oczekuje Dziecka, pospieszmy od razu z wyjaśnieniem. Maryja była już zaślubiona Józefowi, a ten był Jej mężem, nikt więc z mieszkańców galilejskiego miasteczka nie powinien się dziwić Jej brzemiennemu stanowi. Raczej składano Jej gratulacje. Tylko Józef miał prawo …

Józef – bohater czy tchórz? (2)

fot. M. Rosik Ku zadowoleniu dzisiejszych zwolenników oniryzmu, Józef zbudziwszy się z proroczego snu, wziął swoją małżonkę do siebie. Tym samym Jezusa uznał za swego Syna. W starożytnym Izraelu panował piękny zwyczaj przyjęcia noworodka do grona rodziny. Ojciec, tuż po narodzinach, sadzał dziecko na swe kolana i tym symbolicznym gestem uznawał je za swoje. Przypuszczać …

Błogosławieni – czy zawsze szczęśliwi? (1)

Cztery błogosławieństwa zapisane przez Łukasza, czy osiem błogosławieństw zanotowanych w Mateuszowym Kazaniu na Górze to ewangeliczny program dający priorytet takim wartościom, jak pokora, prawda, służba i wierność. Zawsze o odniesieniu do Boga. Tylko taka postawa – według Jezusa – jest gwarantem szczęścia. Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. Listen to Błogosławieni – …

Błogosławieni – czy zawsze szczęśliwi? (2)

Filozofia próbuje określić szczęście jako stały, trwały stan zadowolenia z życia. Współczesne kierunki myśli o człowieku głoszą, że szczęście przybiera postać osoby. Nie można być szczęśliwym bez bliskiej relacji z drugą osobą, bez przyjaźni czy miłości – nawet wtedy, gdyby miały być one złączone z niepokojem czy bólem. Człowiek odkrywa i poznaje siebie najpełniej w …

Kazanie na górze – czy Jezus znosi Prawo? (1)

W Kazaniu na Górze Mateusz bez wątpienia nawiązuje do góry Synaj, na której Mojżesz otrzymał od Boga Prawo Starego Testamentu. Czy Jezus przyszedł, aby znieść to Prawo? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_mowa_ponadczasowa1.mp3

Kazanie na górze – czy Jezus znosi Prawo? (2)

Ewangelista Mateusz postanowił ukazać Jezusa jako nowego Mojżesza. Jak niegdyś Mojżesz przyniósł Dekalog, tak teraz Jezus przynosi przykazanie miłości bliźniego posunięte do miłości nieprzyjaciół. Czy jednak Jezus znosi Prawo? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/cms/mp3/Eds_mowa_ponadczasowa2.mp3

Niebo – miejsce dla naiwnych? (1)

Maxence van der Meersch, autor książki Ciała i dusze, napisał: Człowiek godzi się na to, że dalej nie ma nic, kiedy myśli o sobie. Ale nigdy nie może na to przystać, kiedy chodzi o tych, w których dojrzał blask piękna, dobra, o tych, których kochał. Z pewnością prawdą jest, że człowiek nigdy nie chciałby utracić …