Publikacje redakcyjne

Poniżej lista książek, które są opracowaniami redakcyjnymi ks. Mariusza Rosika. Znajdziemy tu pozycje należące do serii redakcyjnych i książki publikowane poza nimi. Pozycje autorów polskich i spoza naszego kraju. Książki zawsze pełne pasji i wiedzy.

Hermeneutyka wiary w nauczaniu papieża Benedykta XVI

Publikacje redakcyjne

Hermeneutyka wiary w nauczaniu papieża Benedykta XVI S. Zatwardnicki Bibliotheca Biblica red. M. Rosik Wrocław 2014   Opis oseph Ratzinger (Benedykt XVI) jest zwolennikiem stosowania metody historyczno-krytycznej, którą traktuje jako oczywiste narzędzie w warsztacie egzegetycznym, którego używanie nie tylko zgadza się z wiarą, ale właściwie z niej wynika. Jednak metoda historyczno-krytyczna ma swoje granice, a…

Czytaj dalej »

Modlitwa Pańska w kontekście mentalności żydowskich adresatów Ewangelii Mateusza

Publikacje redakcyjne

Modlitwa Pańska w kontekście mentalności żydowskich adresatów Ewangelii Mateusza M. Rucki Bibliotheca Biblica red. M. Rosik Wrocław 2014   Opis W adhortacji posynodalnej Verbum Domini1 Ojciec Święty Benedykt XVI mówi: „Pragnę jeszcze raz potwierdzić, że bardzo cenny dla Kościoła jest dialog z żydami. Byłoby dobrze, by tam, gdzie dostrzega się tego sposobność, stwarzać możliwości, również…

Czytaj dalej »

Wiara pod lupą. Współczesne pytania o racjonalność wiary

Publikacje redakcyjne

Wiara pod lupą. Współczesne pytania o racjonalność wiary  Fides et ratio 3  red. M. Rosik i in.  Wrocław 2014   Opis W Roku Wiary (11 października 2012 – 24 listopada 2013) Inicjatywa Akademicka Fides et ratio zainspirowana listem Porta Fidei papieża Benedykta XVI oraz nauczaniem Kongregacji Nauki Wiary zaproponowała cykl wykładów otwartych pod wspólnym tytułem…

Czytaj dalej »

Skąd się wziął świat? Historyczne lekcje duchowości scjentystycznej

Publikacje redakcyjne

Skąd się wziął świat? Historyczne lekcje duchowości scjentystycznej A. Siemieniewski Fides et ratio 1 red. M. Rosik i in. Wrocław 2012   Opis Pierwsza publikacja nowej serii Fides et ratio, która ukazała się staraniem Towarzystwa Studiów Interdyscyplinarnych przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, omawia, w oparciu o teksty źródłowe, relacje między wiarą i myślą chrześcijańską,…

Czytaj dalej »

Wiara i wyznanie. Teksty biblijne i ich orędzie

Publikacje redakcyjne

Wiara i wyznanie. Teksty biblijne i ich orędzie H. Langkammer, red. M. Rosik, Bibliotheca Biblica, Wrocław 2013   Opis Czytelnik może zapyta, dlaczego książka napisana z okazji koœcielnego Roku Wiary nosi taki właśœnie tytuł. Odsyłam zatem do œśw. Pawła. To on zachęcił mnie, żebym monografię o wierze tak właśœnie zatytułował. W Liœście do Rzymian bowiem,…

Czytaj dalej »

Tyr i Sydon

Publikacje redakcyjne

Archeolog czyta Biblię. Tyr i Sydon J. Jaromin red. M. Rosik TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2013   Opis Tyr i Sydon to największe miasta fenickie. Księgi biblijne najczęściej wymieniają je razem. Chociaż Pismo Święte nie wiąże z nimi zbyt wielu doniosłych czy przełomowych wydarzeń, to jednak warto przyjrzeć się ich historii, co pozwoli…

Czytaj dalej »

Bieg Pawła z Tarsu czyli spotkania z grecką agonistyką

Publikacje redakcyjne

Archeolog czyta Biblię. Bieg Pawła z Tarsu czyli spotkania z grecką agonistyką  A. Rambiert red. M. Rosik TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2013   Opis Czytelnik studiujący listy Pawła z Tarsu często myśli o autorze w błędnych kategoriach, uznając go, za przekazem Łukaszowym, wyłącznie za Żyda, który konwertował na chrześcijaństwo. Przy uważnej lekturze zostanie…

Czytaj dalej »

W blasku jubileuszu. Nauczanie pasterskie

Publikacje redakcyjne

W blasku jubileuszu. Nauczanie pasterskie M. Gołębiewski, red. M. Rosik, Wrocław 2012   Opis Przepowiadaniem Chrystusa i ciągłym wskazywaniem na Niego naznaczone jest pięćdziesiąt lat kapłańskiej posługi Dostojnego Jubilata. Z radością oddajemy w ręce Czytelników pisane świadectwo tego przepowiadania, którym jest część pasterskiego nauczania Księdza Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego. Sięga ono czasów posługi biskupiej w Koszalinie…

Czytaj dalej »

Biblijne opisy stworzenia świata i człowieka na tle wybranych mitów kreacyjnych ludów ościennych Izraela

Publikacje redakcyjne

Biblijne opisy stworzenia świata i człowieka na tle wybranych mitów kreacyjnych ludów ościennych Izraela K. Zasański, red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2012   Opis Książka jest studium komparatystycznym, w którym zestawione zostały teksty opisów stworzenia świata i człowieka zawartych w Genesis, z mitami i kosmogoniami pochodzącymi z tradycji najbliższych sąsiadów Izraela, którymi, bez wątpienia…

Czytaj dalej »

Boże Narodzenie w świetle Nowego Testamentu

Publikacje redakcyjne

Boże Narodzenie w świetle Nowego Testamentu H. Langkammer red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2011 Opis Nieodżałowanej pamięci o. prof. Hugolin Langkammer jest autorem głębokiej refleksji nad tajemnicą Bożego Narodzenia na kartach Nowego Testamentu! A ponieważ czas Bożego Narodzenia zachęca do obdarowywania się nawzajem – mam zaszczyt przekazać Państwu tekst całej publikacji. Utrwaliło się, że…

Czytaj dalej »