Publikacje redakcyjne

Poniżej lista książek, które są opracowaniami redakcyjnymi ks. Mariusza Rosika. Znajdziemy tu pozycje należące do serii redakcyjnych i książki publikowane poza nimi. Pozycje autorów polskich i spoza naszego kraju. Książki zawsze pełne pasji i wiedzy.

Analiza dramatyczna Ewangelii św. Jana

Academica, Publikacje redakcyjne

Analiza dramatyczna Ewangelii św. Jana Jan Klinkowski Bibliotheca Biblica TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2012 Opis Na rynku pojawiła się bardzo interesująca analiza literacka Ewangelii Jana. Kunszt i precyzja egzegezy połączone są z pasją i osobistym zaangażowaniem autora. Warto przeczytać, tym bardziej, że aż do tej pory Ewangelia Jana nie była analizowana całościowo taką…

Czytaj dalej »

Synagoga w Ostii. Niemy świadek początków chrześcijaństwa

Publikacje redakcyjne

Synagoga w Ostii. Niemy świadek początków chrześcijaństwa Anna Rambiert-Kwaśniewska Archeolog czyta Biblię TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2016 Opis Nie jest jasne, w jaki sposób chrześcijaństwo rozkrzewiło się w Rzymie. Jak wynika ze wzmianki Swetoniusza, w około dwadzieścia lat po śmierci Chrystusa musiało być już ono w Wiecznym Mieście na tyle znane, że spowodowało…

Czytaj dalej »

Charyzmat Tymoteusza

Publikacje redakcyjne

Charyzmat Tymoteusza bp Andrzej Siemieniewski Bibliotheca Biblica Wydawnictwo TUM Wrocław 2015   Opis Porywająca lektura książki potwierdza udaną próbę odpowiedzi autora na pytanie o to, kim jest pasterz. Bp A. Siemieniewski pomaga zrozumieć kapłań­stwo służebne. Już Wstęp – bardzo zachęcająca i solidna synte­za treści książki – przekonuje, że autor powie w interesujący sposób o wielu…

Czytaj dalej »

„Komentarz do historii Hioba” Filipa Prezbitera

Publikacje redakcyjne

„Komentarz do historii Hioba” Filipa Prezbitera M. Jóźwiak Bibliotheca Biblica Wydawnictwo TUM Wrocław 2016   Opis  „Komentarz do historii Hioba” Filipa Prezbitera jest publikacją, w której zagadnienia zostały omówione w sposób niewątpliwie nowatorski. Na monografię składają się trzy rozdziały. W pierwszym z nich Autorka omawia czas i miejsce powstania, autorstwo, język, strukturę dzieła oraz myśl…

Czytaj dalej »

Perspektywa egzystencjalna proegzystencji wierzących w przekazie Pisma Świętego

Publikacje redakcyjne

Perspektywa egzystencjalna proegzystencji wierzących w przekazie Pisma Świętego T. Niemas Bibliotheca Biblica Wydawnictwo TUM Wrocław 2016   Opis Badania nad historią literatury pokazują, że na przełomie wieków zainteresowania zagadnieniami eschatologicznymi odżywają z dużym nasileniem. Dzieje się to oczywiście najczęściej w środowiskach związanych z różnymi nurtami i tradycjami religijnymi, niekoniecznie o rodowodzie chrześcijańskim. Zadaniem Kościoła jest…

Czytaj dalej »

„Walcz w dobrych zawodach o wiarę” (1 Tm 6, 12a). Relektura metaforyki sportowej w listach proto- i deuteropawłowych

Publikacje redakcyjne

„Walcz w dobrych zawodach o wiarę” (1 Tm 6, 12a) Relektura metaforyki sportowej w listach proto- i deuteropawłowych A. Rambiert-Kwaśniewska Bibliotheca Biblica Wydawnictwo TUM Wrocław 2014   Opis W swej znakomitej pracy autorka zajęła się metaforami sportowymi w listach proto- i deuteropawłowych. Po rzetelnym nakreśleniu kontekstu historycznego i literackiego dla swych badań, z dużą swadą analizuje…

Czytaj dalej »

Czyste i stałe źródło życia duchowego. Biblijne podstawy duchowości chrześcijańskiej

Publikacje redakcyjne

Czyste i stałe źródło życia duchowego. Biblijne podstawy duchowości  chrześcijańskiej  A. Siemieniewski Bibliotheca Biblica TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2014   Opis „Źródło czyste i stałe życia duchowego” – tak ojcowie II Soboru Watykańskiego nazwali Pismo Święte (KO 21). W jaki sposób tekst spisany przed tysiącami lat może stać się żywym źródłem? Czy to…

Czytaj dalej »

Jaki początek? Wiara i rozum o początku świata

Publikacje redakcyjne

Jaki początek? Wiara i rozum o początku świata Fides et ratio 2 red. M. Rosik i in. Wrocław 2013   Opis Autorzy niniejszej publikacji podjęli próbę odpowiedzi o nasz początek. Już od zarania dziejów myśli ludzkiej człowiek interesował się problemem początku. Jest to zagadnienie bardzo złożone i wieloaspektowe, gdyż samą ideę początku można rozumieć na…

Czytaj dalej »

Ścieżka biblijnego konsensusu: ku integralnej teologii biblijnej

Publikacje redakcyjne

Ścieżka biblijnego konsensusu: ku integralnej teologii biblijnej C. Korzec Bibliotheca Biblica red. M. Rosik Wrocław 2013   Opis Celem książki jest wykazanie, że teologie biblijne, które począwszy od J.Ph Gablera (1787) powstawały wśród niemieckojęzycznych protestanckich biblistów są świadectwem zachodzącej zmiany mentalnościowej. Egzegeci poszukiwali klucza hermeneutycznego najpierw dla ST i NT, a potem wspólnego dla całej…

Czytaj dalej »

Religia starożytnego Izraela w perspektywie historycznej, archeologicznej i kulturoznawczej

Publikacje redakcyjne

Religia starożytnego Izraela w perspektywie historycznej, archeologicznej i kulturoznawczej K. Pilarczyk Archeolog czyta Biblię red. M. Rosik Wrocław 2013   Opis W historii politycznej starożytnego Bliskiego Wschodu Izrael rozumiany jako lud, następnie naród i królestwo (królestwa) w zasadzie nie odegrał znaczącej roli. Rzadko kiedy cieszył się niezależnością, autonomią i samorządnością. Na ogół pozostawał w cieniu…

Czytaj dalej »