Publikacje redakcyjne

Poniżej lista książek, które są opracowaniami redakcyjnymi ks. Mariusza Rosika. Znajdziemy tu pozycje należące do serii redakcyjnych i książki publikowane poza nimi. Pozycje autorów polskich i spoza naszego kraju. Książki zawsze pełne pasji i wiedzy.

Teologia Starego Testamentu, IV, Księgi prorockie

Publikacje redakcyjne

Teologia Starego Testamentu, IV, Księgi prorockie red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2011   Opis Zespół znakomitych biblistów z różnych zakątków naszego kraju opracował cztery tomy Teologii Starego Testamentu, których zawartość obejmuje kolejno teologię Pięcioksięgu (tom I), ksiąg historycznych (tom II), mądrościowych (tom III) i prorockich (tom IV). Układ tematów poruszanych w poszczególnych tomach jest…

Czytaj dalej »

Teologia Starego Testamentu, III, Księgi mądrościowe

Publikacje redakcyjne

Teologia Starego Testamentu, III, Księgi mądrościowe red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2011   Opis Zespół znakomitych biblistów z różnych zakątków naszego kraju opracował cztery tomy Teologii Starego Testamentu, których zawartość obejmuje kolejno teologię Pięcioksięgu (tom I), ksiąg historycznych (tom II), mądrościowych (tom III) i prorockich (tom IV). Układ tematów poruszanych w poszczególnych tomach jest…

Czytaj dalej »

Teologia Starego Testamentu, II, Księgi Historyczne

Publikacje redakcyjne

Teologia Starego Testamentu, II, Księgi historyczne red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2011   Opis Zespół znakomitych biblistów z różnych zakątków naszego kraju opracował cztery tomy Teologii Starego Testamentu, których zawartość obejmuje kolejno teologię Pięcioksięgu (tom I), ksiąg historycznych (tom II), mądrościowych (tom III) i prorockich (tom IV). Układ tematów poruszanych w poszczególnych tomach jest…

Czytaj dalej »

Teologia Starego Testamentu, I, Teologia Pięcioksięgu

Publikacje redakcyjne

Teologia Starego Testamentu, I, Teologia Pięcioksięgu red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2011   Opis Zespół znakomitych biblistów z różnych zakątków naszego kraju opracował cztery tomy Teologii Starego Testamentu, których zawartość obejmuje kolejno teologię Pięcioksięgu (tom I), ksiąg historycznych (tom II), mądrościowych (tom III) i prorockich (tom IV). Układ tematów poruszanych w poszczególnych tomach jest…

Czytaj dalej »

Ikona w Nowym Testamencie. Studium semantyczno-egzegetyczne pojęcia Eikon

Publikacje redakcyjne

Ikona w Nowym Testamencie. Studium semantyczno-egzegetyczne pojęcia Eikon J. Czerski red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2011   Opis Niniejsza monografia znowu powraca do tematu obrazu (ikony) w Nowym Testamencie, gdyż dotąd brak całościowego opracowania tego zagadnienia. Opracowanie zawiera omówienie wszystkich tekstów Nowego Testamentu, w których występuje słowo „ikona / obraz” w znaczeniu teologicznym. Teksty…

Czytaj dalej »

Ewangeliczna tradycja o Jezusie w Liście św. Jakuba. Komentarz teologiczno-pastoralny

Publikacje redakcyjne

Ewangeliczna tradycja o Jezusie w Liście św. Jakuba. Komentarz teologiczno-pastoralny H. Langkammer red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2011   Opis Marcin Luter ogłosił List św. Jakuba „słomianym listem” i wydarł go ze swojej Biblii. Autor monografii dowodzi, że jest zupełnie inaczej. Prezentuje wizję autora Listu św. Jakuba, który przekazuje tradycję o ziemskim Jezusie Chrystusie.…

Czytaj dalej »

Miasta Kościołów Apokalipsy

Publikacje redakcyjne

Archeolog czyta Biblię. Miasta Kościołów Apokalipsy J. Klinkowski TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2011   Opis Szlakami Azji Mniejszej przemierzali handlowcy, ale nierzadko również i potężne armie. W I w. po Chr. podążali nimi pierwsi chrześcijanie niosąc Dobrą Nowinę o zbawieniu świata, starając się kształtować nowy styl życia oparty na Ewangelii. Ich wiara została…

Czytaj dalej »

Zasady wychowania w Piśmie Świętym. Studium pastoralno-teologiczne

Publikacje redakcyjne

Zasady wychowania w Piśmie Świętym. Studium pastoralno-teologiczne M. Guzewicz red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2010   Opis W ostatnich latach obserwujemy wyraźnie proces dekadencji rodziny wraz ze wszystkimi jej składnikami. Zjawiskiem bardzo niepokojącym jest odchodzenie młodzieży, już w bardzo wczesnym okresie tego etapu życia, od wartości, którymi kierowały się wszystkie pokolenia przodków. Wychowanie zawsze…

Czytaj dalej »

Wywyższenie w Listach św. Pawła na tle greckiej literatury klasycznej

Publikacje redakcyjne

Wywyższenie w Listach św. Pawła na tle greckiej literatury klasycznej S. Stasiak red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2010   Opis Książka prezentuje ideologie wywyższenia w listach św. Pawła na tle greckiej literatury klasycznej. W listach tych, napisanych po grecku, można znaleźć identyczną lub zbliżoną terminologię, wyrażającą w różnorodny i znacznie bardziej określony sposób wywyższenie,…

Czytaj dalej »

Apokalipsa Św. Jana. Realia archeologiczno-historyczne w wizjach i symbolice

Publikacje redakcyjne

Archeolog czyta Biblię. Apokalipsa św. Jana. Realia archeologiczno-historyczne w wizjach i symbolice H. Langkammer red. M. Rosik Wrocław 2010   Opis Apokalipsa św. Jana jest księgą profetyczną, księgą symboli, wizji i audycji. Czy w tego rodzaju szacie literackiej można dopatrzeć się realiów archeologicznych i historycznych? Inaczej mówiąc, czy natchniony wizjoner Apokalipsy nazywający się Janem nawiązuje…

Czytaj dalej »