Publikacje redakcyjne

Poniżej lista książek, które są opracowaniami redakcyjnymi ks. Mariusza Rosika. Znajdziemy tu pozycje należące do serii redakcyjnych i książki publikowane poza nimi. Pozycje autorów polskich i spoza naszego kraju. Książki zawsze pełne pasji i wiedzy.

Nie tylko Goliat. Filistyni na kartach Starego Testamentu

Publikacje redakcyjne

Archeolog czyta Biblię. Nie tylko Goliat. Filistyni na kartach Starego Testamentu P. Woliński red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2011   Opis Filistyni pojawiają się na arenie historii ok. 1200 przed Chr., w przełomowym dla wschodniego regionu basenu Morza Śródziemnego okresie. Upadek imperiów, klęski żywiołowe, migracje, kryzys społeczno-ekonomiczny, zniszczone miasta, a w tym chaosie wiodącą…

Czytaj dalej »

Teologia Starego Testamentu, IV, Księgi prorockie

Publikacje redakcyjne

Teologia Starego Testamentu, IV, Księgi prorockie red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2011   Opis Zespół znakomitych biblistów z różnych zakątków naszego kraju opracował cztery tomy Teologii Starego Testamentu, których zawartość obejmuje kolejno teologię Pięcioksięgu (tom I), ksiąg historycznych (tom II), mądrościowych (tom III) i prorockich (tom IV). Układ tematów poruszanych w poszczególnych tomach jest…

Czytaj dalej »

Teologia Starego Testamentu, III, Księgi mądrościowe

Publikacje redakcyjne

Teologia Starego Testamentu, III, Księgi mądrościowe red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2011   Opis Zespół znakomitych biblistów z różnych zakątków naszego kraju opracował cztery tomy Teologii Starego Testamentu, których zawartość obejmuje kolejno teologię Pięcioksięgu (tom I), ksiąg historycznych (tom II), mądrościowych (tom III) i prorockich (tom IV). Układ tematów poruszanych w poszczególnych tomach jest…

Czytaj dalej »

Teologia Starego Testamentu, II, Księgi Historyczne

Publikacje redakcyjne

Teologia Starego Testamentu, II, Księgi historyczne red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2011   Opis Zespół znakomitych biblistów z różnych zakątków naszego kraju opracował cztery tomy Teologii Starego Testamentu, których zawartość obejmuje kolejno teologię Pięcioksięgu (tom I), ksiąg historycznych (tom II), mądrościowych (tom III) i prorockich (tom IV). Układ tematów poruszanych w poszczególnych tomach jest…

Czytaj dalej »

Teologia Starego Testamentu, I, Teologia Pięcioksięgu

Publikacje redakcyjne

Teologia Starego Testamentu, I, Teologia Pięcioksięgu red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2011   Opis Zespół znakomitych biblistów z różnych zakątków naszego kraju opracował cztery tomy Teologii Starego Testamentu, których zawartość obejmuje kolejno teologię Pięcioksięgu (tom I), ksiąg historycznych (tom II), mądrościowych (tom III) i prorockich (tom IV). Układ tematów poruszanych w poszczególnych tomach jest…

Czytaj dalej »

Ikona w Nowym Testamencie. Studium semantyczno-egzegetyczne pojęcia Eikon

Publikacje redakcyjne

Ikona w Nowym Testamencie. Studium semantyczno-egzegetyczne pojęcia Eikon J. Czerski red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2011   Opis Niniejsza monografia znowu powraca do tematu obrazu (ikony) w Nowym Testamencie, gdyż dotąd brak całościowego opracowania tego zagadnienia. Opracowanie zawiera omówienie wszystkich tekstów Nowego Testamentu, w których występuje słowo „ikona / obraz” w znaczeniu teologicznym. Teksty…

Czytaj dalej »

Ewangeliczna tradycja o Jezusie w Liście św. Jakuba. Komentarz teologiczno-pastoralny

Publikacje redakcyjne

Ewangeliczna tradycja o Jezusie w Liście św. Jakuba. Komentarz teologiczno-pastoralny H. Langkammer red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2011   Opis Marcin Luter ogłosił List św. Jakuba „słomianym listem” i wydarł go ze swojej Biblii. Autor monografii dowodzi, że jest zupełnie inaczej. Prezentuje wizję autora Listu św. Jakuba, który przekazuje tradycję o ziemskim Jezusie Chrystusie.…

Czytaj dalej »

Miasta Kościołów Apokalipsy

Publikacje redakcyjne

Archeolog czyta Biblię. Miasta Kościołów Apokalipsy J. Klinkowski TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2011   Opis Szlakami Azji Mniejszej przemierzali handlowcy, ale nierzadko również i potężne armie. W I w. po Chr. podążali nimi pierwsi chrześcijanie niosąc Dobrą Nowinę o zbawieniu świata, starając się kształtować nowy styl życia oparty na Ewangelii. Ich wiara została…

Czytaj dalej »

Zasady wychowania w Piśmie Świętym. Studium pastoralno-teologiczne

Publikacje redakcyjne

Zasady wychowania w Piśmie Świętym. Studium pastoralno-teologiczne M. Guzewicz red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2010   Opis W ostatnich latach obserwujemy wyraźnie proces dekadencji rodziny wraz ze wszystkimi jej składnikami. Zjawiskiem bardzo niepokojącym jest odchodzenie młodzieży, już w bardzo wczesnym okresie tego etapu życia, od wartości, którymi kierowały się wszystkie pokolenia przodków. Wychowanie zawsze…

Czytaj dalej »

Wywyższenie w Listach św. Pawła na tle greckiej literatury klasycznej

Publikacje redakcyjne

Wywyższenie w Listach św. Pawła na tle greckiej literatury klasycznej S. Stasiak red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2010   Opis Książka prezentuje ideologie wywyższenia w listach św. Pawła na tle greckiej literatury klasycznej. W listach tych, napisanych po grecku, można znaleźć identyczną lub zbliżoną terminologię, wyrażającą w różnorodny i znacznie bardziej określony sposób wywyższenie,…

Czytaj dalej »