W roku liturgicznym

Serdecznie zapraszam na garść refleksji dotyczących misteriów i czytań liturgicznych różnych momentów roku liturgicznego. Mam nadzieję, że przyczynią się one do pogłębienia relacji z Bogiem i utwierdzą w życiu wspólnoty Kościoła.

Jezus w synagodze

Video, W roku liturgicznym

Komentarz do Ewangelii na III Niedzielę w ciągu roku C W opowiadaniu o wystąpieniu Jezusa w synagodze w Nazarecie (Łk 4,16-30) Łukasz kreśli program Jego zbawczej działalności. Cytaty zaczerpnięte z Iz 61,1-2 i 58,6 służą przedstawieniu Jezusa jako namaszczonego proroka, który zapowiada swą misję. Zgodnie z porządkiem liturgicznym obowiązującym w synagogach początku pierwszego wieku, po…

Czytaj dalej »

17.01. Antoni Pustelnik

W roku liturgicznym

Pustynia w Biblii jest z jednej strony miejscem doświadczania obecności Boga, z drugiej wzmożonej działalności sił zła. Ze względu na ten pierwszy czynnik mnisi, asceci i eremici wybierali pustynię jako miejsce swych duchowych wzlotów; nie mogli jednak nie brać pod uwagę pokus twórcy chaosu, który zgodnie ze swym imieniem, fabricator fragmentorum, nie pominie żadnej okazji,…

Czytaj dalej »

06.01. Uroczystość Objawienia Pańskiego

Video, W roku liturgicznym

Zapisana na karcie Ewangelii scena owiana jest poświatą tajemniczości. Rozgrywa się pod rozgwieżdżonym niebem, we wschodnich – pełnych kolorów i zapachów – klimatach, co jeszcze bardziej fascynuje i zaciekawia. Ewangelista posłużył się gatunkiem literackim zwanym legendą. Legenda opisuje wydarzenia historyczne, używając bogatej symboliki, aby przekazać przesłanie ponadczasowe. Jednak legenda o trzech tajemniczych wędrowcach obrosła legendami,…

Czytaj dalej »

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI

Video, W roku liturgicznym

Rozterki milczącego ojca W starożytnym Izraelu w osiem dni po narodzeniu chłopca należało dopełnić rytuału, który składał się z trzech części. Łukasz ewangelista wspomina jedynie o dwóch: obrzezaniu i nadaniu imienia: „Gdy nadszedł ósmy dzień i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim poczęło się w łonie Matki” (Łk 2,21).…

Czytaj dalej »

Rodzina święta. Czyli jaka?

Video, W Kościele, W roku liturgicznym

Ewangelię Dziecięctwa u Łukasza zamyka opowiadanie o „objawieniu się” dwunastoletniego Jezusa w świątyni. Pobyt Maryi, Józefa i Jezusa w Jerozolimie spowodowany był zwyczajem udawania się dorosłych (powyżej trzynastu lat) Żydów, trzy razy do roku (Pascha, Pięćdziesiątnica i Święto Namiotów) z pielgrzymką do Jerozolimy. Jeśli dystans był zbyt duży, Prawo zezwalało na jedną pielgrzymkę w roku,…

Czytaj dalej »

Szczęśliwi prześladowani?

Video, W Kościele, W roku liturgicznym

W czasie prześladowań Kościół w Jerozolimie modli się o odwagę w głoszeniu słowa ewangelii (Dz 4,24-31). Po tej modlitwie „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże” (Dz 4,31). Męczeństwo św. Szczepana, który był „pełen Ducha Świętego” (Dz 7,55), również naznaczone jest modlitwą. Pierwszy męczennik Kościoła najpierw polecał swego ducha Zmartwychwstałemu Panu, a…

Czytaj dalej »