Czyste i stałe źródło życia duchowego. Biblijne podstawy duchowości chrześcijańskiej

Czyste i stałe źródło życia duchowego. Biblijne podstawy duchowości  chrześcijańskiej  A. Siemieniewski Bibliotheca Biblica TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2014   Opis „Źródło czyste i stałe życia duchowego” – tak ojcowie II Soboru Watykańskiego nazwali Pismo Święte (KO 21). W jaki sposób tekst spisany przed tysiącami lat może stać się żywym źródłem? Czy to …

Jaki początek? Wiara i rozum o początku świata

Jaki początek? Wiara i rozum o początku świata Fides et ratio 2 red. M. Rosik i in. Wrocław 2013   Opis Autorzy niniejszej publikacji podjęli próbę odpowiedzi o nasz początek. Już od zarania dziejów myśli ludzkiej człowiek interesował się problemem początku. Jest to zagadnienie bardzo złożone i wieloaspektowe, gdyż samą ideę początku można rozumieć na …

Ścieżka biblijnego konsensusu: ku integralnej teologii biblijnej

Ścieżka biblijnego konsensusu: ku integralnej teologii biblijnej C. Korzec Bibliotheca Biblica red. M. Rosik Wrocław 2013   Opis Celem książki jest wykazanie, że teologie biblijne, które począwszy od J.Ph Gablera (1787) powstawały wśród niemieckojęzycznych protestanckich biblistów są świadectwem zachodzącej zmiany mentalnościowej. Egzegeci poszukiwali klucza hermeneutycznego najpierw dla ST i NT, a potem wspólnego dla całej …

Religia starożytnego Izraela w perspektywie historycznej, archeologicznej i kulturoznawczej

Religia starożytnego Izraela w perspektywie historycznej, archeologicznej i kulturoznawczej K. Pilarczyk Archeolog czyta Biblię red. M. Rosik Wrocław 2013   Opis W historii politycznej starożytnego Bliskiego Wschodu Izrael rozumiany jako lud, następnie naród i królestwo (królestwa) w zasadzie nie odegrał znaczącej roli. Rzadko kiedy cieszył się niezależnością, autonomią i samorządnością. Na ogół pozostawał w cieniu …

Hermeneutyka wiary w nauczaniu papieża Benedykta XVI

Hermeneutyka wiary w nauczaniu papieża Benedykta XVI S. Zatwardnicki Bibliotheca Biblica red. M. Rosik Wrocław 2014   Opis oseph Ratzinger (Benedykt XVI) jest zwolennikiem stosowania metody historyczno-krytycznej, którą traktuje jako oczywiste narzędzie w warsztacie egzegetycznym, którego używanie nie tylko zgadza się z wiarą, ale właściwie z niej wynika. Jednak metoda historyczno-krytyczna ma swoje granice, a …

Modlitwa Pańska w kontekście mentalności żydowskich adresatów Ewangelii Mateusza

Modlitwa Pańska w kontekście mentalności żydowskich adresatów Ewangelii Mateusza M. Rucki Bibliotheca Biblica red. M. Rosik Wrocław 2014   Opis W adhortacji posynodalnej Verbum Domini1 Ojciec Święty Benedykt XVI mówi: „Pragnę jeszcze raz potwierdzić, że bardzo cenny dla Kościoła jest dialog z żydami. Byłoby dobrze, by tam, gdzie dostrzega się tego sposobność, stwarzać możliwości, również …

Wiara pod lupą. Współczesne pytania o racjonalność wiary

Wiara pod lupą. Współczesne pytania o racjonalność wiary  Fides et ratio 3  red. M. Rosik i in.  Wrocław 2014   Opis W Roku Wiary (11 października 2012 – 24 listopada 2013) Inicjatywa Akademicka Fides et ratio zainspirowana listem Porta Fidei papieża Benedykta XVI oraz nauczaniem Kongregacji Nauki Wiary zaproponowała cykl wykładów otwartych pod wspólnym tytułem …

Skąd się wziął świat? Historyczne lekcje duchowości scjentystycznej

Skąd się wziął świat? Historyczne lekcje duchowości scjentystycznej A. Siemieniewski Fides et ratio 1 red. M. Rosik i in. Wrocław 2012   Opis Pierwsza publikacja nowej serii Fides et ratio, która ukazała się staraniem Towarzystwa Studiów Interdyscyplinarnych przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, omawia, w oparciu o teksty źródłowe, relacje między wiarą i myślą chrześcijańską, …

Wiara i wyznanie. Teksty biblijne i ich orędzie

Wiara i wyznanie. Teksty biblijne i ich orędzie H. Langkammer, red. M. Rosik, Bibliotheca Biblica, Wrocław 2013   Opis Czytelnik może zapyta, dlaczego książka napisana z okazji koœcielnego Roku Wiary nosi taki właśœnie tytuł. Odsyłam zatem do œśw. Pawła. To on zachęcił mnie, żebym monografię o wierze tak właśœnie zatytułował. W Liœście do Rzymian bowiem, …

Tyr i Sydon

Archeolog czyta Biblię. Tyr i Sydon J. Jaromin red. M. Rosik TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2013   Opis Tyr i Sydon to największe miasta fenickie. Księgi biblijne najczęściej wymieniają je razem. Chociaż Pismo Święte nie wiąże z nimi zbyt wielu doniosłych czy przełomowych wydarzeń, to jednak warto przyjrzeć się ich historii, co pozwoli …

Bieg Pawła z Tarsu czyli spotkania z grecką agonistyką

Archeolog czyta Biblię. Bieg Pawła z Tarsu czyli spotkania z grecką agonistyką  A. Rambiert red. M. Rosik TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2013   Opis Czytelnik studiujący listy Pawła z Tarsu często myśli o autorze w błędnych kategoriach, uznając go, za przekazem Łukaszowym, wyłącznie za Żyda, który konwertował na chrześcijaństwo. Przy uważnej lekturze zostanie …

W blasku jubileuszu. Nauczanie pasterskie

W blasku jubileuszu. Nauczanie pasterskie M. Gołębiewski, red. M. Rosik, Wrocław 2012   Opis Przepowiadaniem Chrystusa i ciągłym wskazywaniem na Niego naznaczone jest pięćdziesiąt lat kapłańskiej posługi Dostojnego Jubilata. Z radością oddajemy w ręce Czytelników pisane świadectwo tego przepowiadania, którym jest część pasterskiego nauczania Księdza Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego. Sięga ono czasów posługi biskupiej w Koszalinie …

Biblijne opisy stworzenia świata i człowieka na tle wybranych mitów kreacyjnych ludów ościennych Izraela

Biblijne opisy stworzenia świata i człowieka na tle wybranych mitów kreacyjnych ludów ościennych Izraela K. Zasański, red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2012   Opis Książka jest studium komparatystycznym, w którym zestawione zostały teksty opisów stworzenia świata i człowieka zawartych w Genesis, z mitami i kosmogoniami pochodzącymi z tradycji najbliższych sąsiadów Izraela, którymi, bez wątpienia …

Boże Narodzenie w świetle Nowego Testamentu

Boże Narodzenie w świetle Nowego Testamentu H. Langkammer red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2011 Opis Nieodżałowanej pamięci o. prof. Hugolin Langkammer jest autorem głębokiej refleksji nad tajemnicą Bożego Narodzenia na kartach Nowego Testamentu! A ponieważ czas Bożego Narodzenia zachęca do obdarowywania się nawzajem – mam zaszczyt przekazać Państwu tekst całej publikacji. Utrwaliło się, że …

Nie tylko Goliat. Filistyni na kartach Starego Testamentu

Archeolog czyta Biblię. Nie tylko Goliat. Filistyni na kartach Starego Testamentu P. Woliński red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław 2011   Opis Filistyni pojawiają się na arenie historii ok. 1200 przed Chr., w przełomowym dla wschodniego regionu basenu Morza Śródziemnego okresie. Upadek imperiów, klęski żywiołowe, migracje, kryzys społeczno-ekonomiczny, zniszczone miasta, a w tym chaosie wiodącą …